top of page

HARTMAN & RYCHNOVSKÁ
advokátní kancelář FORTESLEGAL
Since 2003


Zastupování před soudy a jinými orgány, poradenství

Klientům poskytujeme profesionální zastupování v jednáních před soudy i jinými, zejména správními orgány, a to ve věcech občanskoprávních, správněprávních i trestních. Poradenství v souvislosti se spornou agendou zahrnuje zejména detailní rozbor klientových dokumentů, přípravu podání vůči soudům, jejich prezentaci před těmito orgány v první i další instanci, zastupování klienta při jednání u soudu nebo v rámci rozhodčího řízení, podávání opravných prostředků, jednání s protistranou včetně případné přípravy a uzavření dohody
o mimosoudním vyrovnání. Velice si zakládáme na lidském a přátelském přístupu k našim klientům, které se snažíme vždy maximálně efektivně a s empatií provést často zdlouhavými a náročnými spory. Bohaté zkušenosti máme i s vymáháním pohledávek svých klientů, se spory o náhradu škody, se spory pracovněprávními.

Vyžádejte
si nabídku

bottom of page