top of page

HARTMAN & RYCHNOVSKÁ
advokátní kancelář FORTESLEGAL
Since 2003


Mediace

Obě partnerky rovněž působí jako zapsané mediátorky, a to v Praze a v Brně, kdy směrem naplnění hesla „lepší špatná dohoda, než pětiletý soudní spor“ se vydává čím dál více velkých obchodních společností, ale i fyzických osob, jež chtějí své spory ukončit smírnou cestou a ušetřit si zejména čas a nemalé náklady soudních řízení.

Výhodami mediace jsou:

  • výsledek sporu je v rukou stran, mediátor je víceméně pouze prostředníkem stran, který vede strany ke smíru

  • rychlé a relativně neformální řízení

  • nestranný a nezávislý mediátor

  • stavění běhu promlčecích lhůt

  • uzavření smíru mezi stranami v podobě mediační dohody

5.jpg

Vyžádejte
si nabídku

bottom of page