top of page

HARTMAN & RYCHNOVSKÁ
advokátní kancelář FORTESLEGAL
Since 2003


Insolvence

Naše advokátní kancelář poskytuje společnostem i fyzickým osobám komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva, likvidací i krizového právního managementu. Klientům pomáháme s přihláškami do konkursů, sepsáním návrhů na oddlužení i zastupováním ve věřitelských orgánech.

V rámci své činnosti také předvídáme možná neprávní rizika a hlídáme pro Vás finanční stránku celé kauzy i její dopad do Vaší osobní sféry. Ve věci vymáhání soudních rozhodnutí a dohod úzce spolupracujeme s exekutorským úřadem, navázali jsme také dlouhodobou spolupráci
s notářem v Brně a Praze.

Působíme jako insolvenční správci, viz. https://www.forteslegal.com/insolvence

9.jpg

Vyžádejte
si nabídku

bottom of page