top of page

HARTMAN & RYCHNOVSKÁ
advokátní kancelář FORTESLEGAL
Since 2003


Zastoupení zdravotnických zařízení

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti zdravotnictví a farmacie. Klientům pomáháme se založením a vznikem zdravotnických zařízení (forma založení, vklad podniku, přechod na s. r. o.) a jeho provozem (nájmy, smlouvy s dodavateli, pojišťovnami, zaměstnanci a spolupracujícími osobami). V našich nabízených službách nechybí ani poradenství v přístupu k pacientům (smlouvy o zdravotní péči, informovaný souhlas či GDPR).

Pomáháme nastavit vztahy v rámci lékařské praxe, stomatologie a lékařské komory dle platné právní úpravy a také se v souladu s požadavky Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SUKL) snažíme, aby zdravotnické a farmaceutické společnosti splňovaly veškerá právní kritéria. 

1.jpg

Vyžádejte
si nabídku

bottom of page