top of page

HARTMAN & RYCHNOVSKÁ
advokátní kancelář FORTESLEGAL
Since 2003


Občanské právo, majetkové a rodinné

Občanské právo je právním odvětvím, se kterým se každá osoba setkává dennodenně. I přesto, že občanskoprávní problematika je tak frekventovaná, neznamená to, že se jedná o jednoduchou oblast práva, která nevyžaduje vysokou míru specializace.

 

V rámci občanského práva se může klient setkat s problematikou majetkovou, dědickou, rodinnou či závazkovou. Naše právní služby poskytujeme ve všech výše zmíněných oblastech a jsme přesvědčeni, že námi poskytnutá služba je kvalitní a efektivní.

 

Přesah do občanského práva je viditelný takřka v každé věci, se kterou se na nás naši klienti obrátí. I proto naše advokátní kancelář nabrala od roku 2003 tolik cenných zkušeností, které ve své praxi neustále aplikuje, rozvíjí a obohacuje.

 

Specializujeme se zejména na:

  • Smluvní agenda – sepis smluv týkajících se hmotných i nehmotných věcí, revize smluv

  • Dědické záležitosti – sepis závětí,

  • Rodinné právo – rozvody, vypořádání společného jmění, úprava výkonu rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti, poručenství, opatrovnictví

  • Závazkové vztahy  - včetně závazků z deliktů (vymožení náhrady majetkové a nemajetkové újmy), vydání bezdůvodného obohacení

 

….. a jiné, záleží na požadavku klienta a naší vzájemné dohodě

4.jpg

Vyžádejte
si nabídku

bottom of page